Document - Fiscaliteit
gepubliceerd op 13 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019 wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan mevrouw HUGELIER, Sophie Martha Noëlla, adviseur bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Fe

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019030858
pub.
13/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030858

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019203403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houden type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013 betre type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019030581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsoveree sluiten wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan mevrouw HUGELIER, Sophie Martha Noëlla, adviseur bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juli 2019.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^