Document - Kadaster
gepubliceerd op 29 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wouters, E.E.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal best

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003309
pub.
29/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wouters, E.E.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Turnhout II, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^