Document Betreffende De Nationale Loterij
gepubliceerd op 30 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Kop of Munt" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Kop of Mun - van de verkoop van de

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003157
pub.
30/03/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Kop of Munt" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004009182 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele d type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende d sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Kop of Munt", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 13 mei 2004), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 520) op 31 maart 2007 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 31 mei 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^