Document Betreffende De Nationale Loterij
gepubliceerd op 19 oktober 2007

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BARAKA » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « BARAKA », een door de Nati - v

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003475
pub.
19/10/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BARAKA » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « BARAKA », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 29 september 2005), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 640), op 20 oktober 2007 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 20 december 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^