Document Betreffende De Nationale Loterij
gepubliceerd op 21 mei 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Kop of Munt » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door - v

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003323
pub.
21/05/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Kop of Munt » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 13 mei 2004), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 522 en 523) op 22 mei 2010 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 22 juli 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^