Document Betreffende De Nationale Loterij
gepubliceerd op 21 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 3 000 for Life » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 3 000 for Life », -

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003010
pub.
21/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 3 000 for Life » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 3 000 for Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 19 november 2009), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 803) op 22 januari 2011 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 22 maart 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^