Document Betreffende De Nationale Loterij
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij Loterij met biljetten « Bling Bling by Astrid Bryan » genaamd Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling - van d

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003169
pub.
05/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij Loterij met biljetten « Bling Bling by Astrid Bryan » genaamd Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling by Astrid Bryan », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij(Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 432) op 3 mei 2014 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op : • 3 juli 2014 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; • 3 mei 2015 ten zetel van de Nationale Loterij.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^