Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juni 1997 zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het kanton Kapellen, Mevr. Van Havermaet, J., eerstaanwezend klerk-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; griffier klerk-griffie

bron
ministerie van justitie
numac
1997009548
pub.
27/06/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juni 1997 zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het kanton Kapellen, Mevr. Van Havermaet, J., eerstaanwezend klerk-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; griffier bij het vredegerecht van het kanton Torhout, Mevr. D'hulster, M., eerstaanwezend klerk-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; klerk-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, Mevr. Logghe, K., klerk-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende; klerk-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aat, Mevr. Marbaix, M.-J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997, is benoemd tot klerkgriffier bij de bestendige krijgsraad, Mej. Dubelloy, T.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^