Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, dat in werking treedt op 5 augustus 1997, is de heer Opstaele, A., eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het i Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
1997009644
pub.
31/07/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, dat in werking treedt op 5 augustus 1997, is de heer Opstaele, A., eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 1997 is de heer Tudts, E., vrederechter van het kanton Diest, op zijn verzoek, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 1997.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 28 februari 1998.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 is Mevr. Van Praet, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 14 augustus 1997.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Ninove, Mevr. Poelaert, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^