Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997, is aan de heer De Zitter, W., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent, de tuchtstraf van afzetting opgelegd. Bij koninklijke besluiten van 10 jul adjunct-

bron
ministerie van justitie
numac
1997009647
pub.
30/07/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997, is aan de heer De Zitter, W., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent, de tuchtstraf van afzetting opgelegd.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 1997, zijn benoemd tot: adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Le Roeulx, de heer Thibaut, P., opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen; voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Waver, de heer Leclef, S.; griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu, Mevr. Houx, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997, is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Beghin, C. Bij koninklijk besluit van 17 juli 1997, is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, Mevr. Vanmol, A., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Leuven.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,de heer Sneyers, L., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot oprichting van het Comité van deskundigen bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, hierna 'dierentuinencommissie' genoemd type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van installateurs van huisschakelaars en van installateurs voor eigen rekening sluiten, is aan Mevr. Van Rompaey, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van klerk-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, is aan Mevr. Kestemont, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Herne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 augustus 1997 tot 31 augustus 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^