Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, Mevr. Snoeckx, M.-T., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton. Bij koninkl griffier b

bron
ministerie van justitie
numac
1997009660
pub.
01/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, Mevr. Snoeckx, M.-T., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 1997 zijn benoemd tot: griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Tahon, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr.

Spran-ghers, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; griffier bij de politierechtbank te Sint-Niklaas, de heer De Blieck, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Lier, Mevr.

Peeters, A., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; griffier bij het vredegerecht van het kanton Willebroek, de heer Lemmens, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 1997, dat in werking treedt op 13 augustus 1997, is de heer Dezeure, R., rechter in de politierechtbank te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat in werking treedt op 5 augustus 1997, is de heer Decraeye, W., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, benoemd tot eerste voorzitter van dit hof.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 1997 is Mevr. Croisiau, H., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 17 juli 1997.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997 is de heer Mollaert, F., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden, met ingang van 10 juli 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^