Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Piccart, E., beambte bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 29 augustus Bij ministe

bron
ministerie van justitie
numac
1997009770
pub.
12/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr.

Piccart, E., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, Mevr. Discart, M., griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek.

Bij ministeriële besluiten van 8 september 1997 : - is aan de heer Barme, J., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Piéroux, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. De Vreese, F., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 5 december 1996, is aan de heer Deweerdt, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, dat in werking treedt op 28 september 1997, is aan de heer Derenne, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Andenne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^