Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 is de heer Deckers, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het g Bij koni

bron
ministerie van justitie
numac
1997009823
pub.
30/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 is de heer Deckers, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 22 september 1997 is Mevr. Despiegeleer, M., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 22 september 1997 is de heer Lobet, G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 30 september 1997.

Is de heer Lobet, voornoemd, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 oktober 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^