Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997 is de heer Van Gerven, G., advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, in ruste gesteld op datum van 30 oktober 1997. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund Hij wordt, op z

bron
ministerie van justitie
numac
1997009825
pub.
01/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997 is de heer Van Gerven, G., advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, in ruste gesteld op datum van 30 oktober 1997.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 april 1998.

Bij koninklijke besluiten van 16 september 1997 : - is aan Mevr. Vogel, W., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen; - is aan de heer Thiebaut, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wolvertem.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^