Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 is de heer Van der Steen, Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 3 Bij mini

bron
ministerie van justitie
numac
1997009843
pub.
04/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021412 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021413 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997014236 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van een evaluatiepremie aan sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997002113 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014237 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven van algemeen nut wordt verklaard sluiten is de heer Van der Steen, Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 30 september 1997.

Bij ministeriële besluiten van 29 september 1997 is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : - de heer Raulier, L., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - de heer Grosemans, J., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - de heer Vanlaer, J., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^