Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is de heer Rappe, Y., ereraadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Rechterlijke Orde Bij konin Hij kan zijn aansp

bron
ministerie van justitie
numac
1997009932
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is de heer Rappe, Y., ereraadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997 is de heer De Weerdt, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 6 december 1997.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste op 6 juni 1998.

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 1997 zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 19 november 1997 : - de heer Lannie, E.; - de heer Van Ingelgem, P., substituut-procureurs des Konings bij deze rechtbank.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^