Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997, dat in werking treedt op 25 november 1997, is de heer Stranard, O., eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
1997009957
pub.
15/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997, dat in werking treedt op 25 november 1997, is de heer Stranard, O., eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 is de aanwijzing van Mevr.

Moerman, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 december 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^