Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de heer Constant, R., toegevoegde vrederechter voor de kantons behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te ve Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
1997010000
pub.
29/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de heer Constant, R., toegevoegde vrederechter voor de kantons behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden met ingang van 1 december 1997.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 zijn benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden met ingang van 1 december 1997 : de heer Freres, J.-M.; de heer Rosewick, G., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Bij koninklijk besluit van 26 november 1997 is aan Mevr. Marcelis, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk en gedeeltelijk waar te nemen bij het arbeidsauditoraat te Mechelen met ingang van 1 december 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^