Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 1997 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van koophandel : - te Tongeren, de heer Valkenborg, M., advocaat; - te Brussel, de heer Forges, M., advoc - in het vredegerec

bron
ministerie van justitie
numac
1997010095
pub.
24/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 1997 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van koophandel : - te Tongeren, de heer Valkenborg, M., advocaat; - te Brussel, de heer Forges, M., advocaat; - in het vredegerecht van : - het derde kanton Antwerpen, Mevr. Van Geet, K., advocaat; - het kanton Kapellen : - de heer Bullynck, B., advocaat; - de heer Vercraeye, J., advocaat; - het kanton Vorst : - de heer Baudts, J., advocaat; - de heer Lefebvre, P., advocaat; - het kanton Sint-Pieters-Woluwe, de heer de Walque, G., advocaat; - het kanton Wolvertem, de heer Bosman, J., advocaat; - het kanton Aarschot, Mevr. Danckaerts, J., advocaat; - het zesde kanton Gent, de heer Herssens, M., advocaat; - het kanton Nieuwpoort, de heer Feys, I., advocaat; - het eerste kanton Bergen, de heer Barthélemy, J.-E., advocaat.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 is benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2000, de heer Brouwers, M., wonende te Hastière.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 1997 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Eeckhout, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Luik, Mej. Placlet, C., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Luik; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ninove, Mevr.

Van Durme, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node; - hoofdgriffier van de vredegerechten van de kantons Moeskroen en Komen, de heer Brysse, F., griffier bij de vredegerechten van deze kantons; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Cox, N., adjunct-secretaris bij dit parket.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^