Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, dat in werking treedt op 15 januari 1998, is aan de heer Leleu, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Komen. Het is hem Bij konin

bron
ministerie van justitie
numac
1997010105
pub.
30/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, dat in werking treedt op 15 januari 1998, is aan de heer Leleu, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Komen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 1997 is aan de heer Andries, C., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Florenville.

Bij koninklijk besluit van 11 december 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1997, is het aan de heer Viroux, L., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Dinant eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Lamiroy, T., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^