Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 januari 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boom, de heer Gheuens, H., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Bij koninklijk b Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
1997010126
pub.
07/01/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boom, de heer Gheuens, H., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 15 december 1997 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, de heer Lesage, B., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 is de heer Slabbinck, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 20 januari 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^