Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 1998 : - is de heer Bron, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen; - is M Bij koninklijke

bron
ministerie van justitie
numac
1998009254
pub.
27/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 1998 : - is de heer Bron, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen; - is Mevr. Lamers, D., vrederechter van het kanton Aarlen, bovendien benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank te Aarlen.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 zijn de heren Steppe, J. en Vander Straeten, P., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 10 april 1998.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 is de heer Rondou, J.-M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 10 april 1998.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998 is de heer Cambier, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 10 april 1998.

Bij koninklijke besluiten van 11 maart 1998 : - is de heer Hautier, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 10 april 1998; - is de heer Bernard, D., substituut-krijgsauditeur, aangewezen tot eerste substituut-krijgsauditeur, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 10 april 1998.

Bij koninklijke besluiten van 11 maart 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Brussel : - de heer De Nollin, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer Houben, F., griffier bij de bestendige krijgsraad; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - de heer Renaux, B., jurist op arbeidsovereenkomst bij dit parket; - Mevr. Beeckmans, K., juriste op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de centra voor de opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen type ministerieel besluit prom. 23/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998027285 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1998 door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » uitgegeven leningen, dat bij voorkeur moet worden aangewend voor de bestrijding van ongezonde woningen type ministerieel besluit prom. 23/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998027291 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een kapitaalpremie aan het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » met het oog op de financiering van zijn sociale investeringen sluiten is aan de heer Rembaut, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zelzate, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^