Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 is de heer Ringlet, Ch., vrederechter van het tweede kanton Doornik, in ruste gesteld op datum van 15 oktober 1998. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem ve Hij wordt, o

bron
ministerie van justitie
numac
1998009749
pub.
16/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 is de heer Ringlet, Ch., vrederechter van het tweede kanton Doornik, in ruste gesteld op datum van 15 oktober 1998.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 15 april 1999.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 1998, dat in werking treedt op 23 september 1998, is de heer Hougardy, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 1998 is de aanwijzing van de heer Van Der Kelen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 oktober 1998.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 is de heer Dumont, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar, met ingang van 30 september 1998.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 is Mevr. Desneux, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 oktober 1998.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 is aanwijzing van de heer Lobet, G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 oktober 1998.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 is de aanwijzing van Mevr.

Wagner, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 oktober 1998.

Bij ministeriële besluiten van 9 september 1998 : - is een einde gesteld aan de opdracht gegeven aan Mevr. Langeraert, A. en aan de heer Meirsschaut, D., substituten-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent, om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk en gedeeltelijk waar te nemen bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde; - is opdracht gegeven om, met ingang van 16 september 1998, de functie van openbaar ministerie tijdelijk en gedeeltelijk waar te nemen bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde aan : - de heer Van Nieuwenhove, W., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde; - Mevr. Hermans, V., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brugge.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^