Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998 is benoemd tot hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Bergen, de heer Demeulemeester, G., griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998, in werking tre Bij koninklij

bron
ministerie van justitie
numac
1998009858
pub.
21/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998 is benoemd tot hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Bergen, de heer Demeulemeester, G., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998, in werking tredend op 21 november 1998, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Moulin, K., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 september 1998 is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Verheyden, C., juriste op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1998 is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Everaert, L., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998 is de heer Forthomme, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een eerste termijn van drie jaar met ingang van 1 november 1998.

Bij ministeriële besluiten van 13 oktober 1998 : - is aan de heer Smolders, P., bemiddelingsassistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van bemiddelingsadviseur bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen te vervullen; - blijft aan de heer Vanderbeeken, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk zijn ambt te vervullen bij het arbeidshof te Brussel; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : - de heer Deproost, P., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Perdaens, A., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Van der Linden, K., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Mignon, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Mares, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 is de heer Charles, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 1 november 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^