Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Luik, de heer Toussaint, O., adjunct-griffier bij dit hof; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Va Bij koninklij

bron
ministerie van justitie
numac
1998009964
pub.
26/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Luik, de heer Toussaint, O., adjunct-griffier bij dit hof; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Vanoirbeck, N., opsteller bij het parket van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 12 november 1998 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr.

Nivelle, E., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer Fiévet, F., secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 zijn aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, met ingang van 1 december 1998 : - de heer Lenaerts, G., griffier bij deze rechtbank; - de heer Beeckman, J., griffier bij deze rechtbank; - de heer Potoms, W., griffier bij deze rechtbank; - de heer Vandendriessche, G., griffier bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot samenstelling van de Overlegcommissie bedoeld in artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdeli type ministerieel besluit prom. 19/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de voorwaarden tot het afleveren van de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatsh sluiten is aan Mevr. Gaudriaux, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^