Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 is de heer Materne, J., vrederechter van het kanton Grâce-Hollogne, in ruste gesteld op datum van 6 januari 1999. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund de tite Hij wordt, o

bron
ministerie van justitie
numac
1998010003
pub.
08/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 is de heer Materne, J., vrederechter van het kanton Grâce-Hollogne, in ruste gesteld op datum van 6 januari 1999.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 6 juli 1999.

Bij koninklijk besluit van 23 november 1998 is aan de heer Defourny, J.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grivegnée.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 24 november 1998 : - is de heer Mollaert, F., ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden met ingang van 1 december 1998; - zijn benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden met ingang van 1 december 1998 : - de heer Constant, R., toegevoegde vrederechter voor de kantons behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik; - de heer Freres, J.-M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen; - de heer Moeremans, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer Rosewick, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen; - Mevr. Schuddinck, N., licentiaat in de rechten; - Mevr. Smet, Ch., licentiaat in de rechten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^