Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 september 1998, dat in werking treedt op 31 december 1998, is de heer Buren, R., eerste substituut-procureur des Konings, in vast verband, bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn Hij ka

bron
ministerie van justitie
numac
1998010088
pub.
24/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vaststelling van sommige a type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de conventionele bepalingen betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 tot oprichtin sluiten, dat in werking treedt op 31 december 1998, is de heer Buren, R., eerste substituut-procureur des Konings, in vast verband, bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014277 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 09/12/1998 numac 1998009981 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling, werking en organisatie van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties sluiten, dat in werking treedt op 31 december 1998, is aan de heer van der Wiele G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 1997 tot invoering van een zomertijd in 1998, 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998010001 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van reglementaire bepalingen t type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 135 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van het koninklijk besluit van 22 november 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009987 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een intensieve opleiding met uitzicht op een baan volgen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 21 augustus 1998, is aan de heer Bottin, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 1997 tot invoering van een zomertijd in 1998, 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998010001 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van reglementaire bepalingen t type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 135 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van het koninklijk besluit van 22 november 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009987 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een intensieve opleiding met uitzicht op een baan volgen sluiten is aan de heer Massart, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998007283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militair type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011376 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011374 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998007284 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de vervanging van het Hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen, door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011375 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1998016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds sluiten is Mevr. Konsek, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 1999.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 1998 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vandebroek, S., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Leuven; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Coomans, M., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : - Mevr. Demeulenaere, G., adjunct-griffier bij de politierechtbank te Brugge; - de heer De Cloedt, A., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt, Mevr. Langens, M., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, de heer Timmermans, L., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel, Mevr.

François, C., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, de heer Roeland, D., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, Mevr.

Geldof, M., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbanken van koophandel te Ieper en te Veurne, Mevr. Boudenoodt, N., opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk, de heer Engels, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, de heer Vroonen, V., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 januari 1999; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vandelook, K., opsteller bij dit parket; - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Gent, Mevr.

Dobbelaere, M., secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 1998 : - is de heer Doll, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 1999; - is de heer Wauters, H., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 1999.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998014328 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998011368 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022804 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van aggregaten voor laswerk sluiten is Mevr. De Schinkel, B., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Gent, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^