Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 1998, in werking tredend op 21 januari 1999, is de heer Schyns, R., hoofdgriffier van de vredegerechten van de kantons Limbourg en Aubel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
1999009024
pub.
14/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 1998, in werking tredend op 21 januari 1999, is de heer Schyns, R., hoofdgriffier van de vredegerechten van de kantons Limbourg en Aubel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, in werking tredend op 31 januari 1999, is de heer Vanmalleghem, J., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhslave te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 september 1998, in werking tredend op 31 januari 1999, is de heer Moyaert, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 1998 is de heer Chevalier, A., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Bergen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 5 december 1998.

Bij ministeriële besluiten van 6 januari 1999 : - blijft aan de heer Ghysens, F., maatschappelijk assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om zijn ambt tijdelijk en gedeeltelijk te vervullen bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden, met ingang van 15 januari 1999; - blijft aan de heer Hamel, M., maatschappelijk assistent op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, opdracht gegeven om zijn ambt tijdelijk en gedeeltelijk te vervullen bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden, met ingang van 15 januari 1999.

Bij ministeriële besluiten van 8 januari 1999 : - is aan Mevr. Verschueren, E., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, tot zolang een plaats van toegevoegd rechter aan deze rechtbank is toegekend; - is aan de heer Merlaen, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij koninklijk besluit van 18 december 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 4 oktober 1998, is het aan de heer Bocklandt, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 28 oktober 1998 is het aan de heer Walch, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998 is aan de heer Thyssen, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998, dat in werking treedt met ingang op 1 januari 1999, is aan de heer Teerlynck, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Torhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 12 december 1998, is aan de heer Collignon, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vielsalm.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 december 1998 : - is aan de heer Peffer, S., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is aan de heer Van Huffel, W., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent.

Bij koninklijk besluit van 22 december 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 14 december 1998, is het aan de heer Delabie, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 1998 is aan de heer Devoldere, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Bij koninklijke besluiten van 22 december 1998 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : - voor een termijn eindigend op 23 oktober 1999, de heer de Spot, J., wonende te Etterbeek; - voor een termijn eindigend op 31 oktober 2002, de heer Philippart de Foy, J., wonende te Ukkel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^