Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 1998, dat in werking treedt op 11 februari 1999, is de heer Taelman, P., eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. He Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
1999009028
pub.
15/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 1998, dat in werking treedt op 11 februari 1999, is de heer Taelman, P., eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 1998, dat in werking treedt op 11 februari 1999, is de heer Vanderveeren, F., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, benoemd tot eerste voorzitter van dit hof.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998 is de heer De Greve, K., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zelzate.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998 is de heer Depouhon, J.-P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Florennes, bovendien benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Walcourt.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 is de heer Baervoets, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 februari 1999.

Bij koninklijk besluit van 21 december 1998 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Tack, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^