Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Haond, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg - Mevr. Neche

bron
ministerie van justitie
numac
1999009038
pub.
16/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Haond, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Nechelput, I., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Leblicq, S., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Le Roeulx; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. De Bruyne, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, de heer Jacques, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, Mevr. Reynaert, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr.

Verstraete, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Coucke, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1998 is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brugge, Mevr. Chinitor, B., beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 1999 is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Herpelinck, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 is aan de heer Gielen, W., opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 zijn benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank te Antwerpen : Mevrn. : Colaes, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen;

Verbist, D., advocaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^