Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 is Mevr. De Wael, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor vast benoemd tot eerste-substituut-procureur des Konings bij deze rechtba (...

bron
ministerie van justitie
numac
1999009122
pub.
02/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 is Mevr. De Wael, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor vast benoemd tot eerste-substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, op datum van 17 februari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^