Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 1999 is de heer Geysen, J., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot arbeidsauditeur bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 is de heer De Rijc (...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009132
pub.
04/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 1999 is de heer Geysen, J., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot arbeidsauditeur bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 is de heer De Rijcker, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 5 februari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^