Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is de heer Van den Broeck, D., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
1999009170
pub.
12/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is de heer Van den Broeck, D., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve de voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is Mevr. Thonon, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Louveigné, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is de heer Lousbergh, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, in werking tredend op 28 februari 1999, is de heer Chaltin, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 1999 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Staudt, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Seraing; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, de heer Lemaire, J., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, de heer Davalte, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Vielsalm en Houffalize; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr.

Sornasse, F., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr.

Defrenne, C., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Mathieu, C., beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Vachaudez, C., eerstaanwezend opsteller bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik, de heer Brouillard, J., eerstaanwezend beambte bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 2 februari 1999 zijn : - benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr.

Vanhassel, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof; - benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Aerts, R., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Brasschaat; - voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Croon, C., licentiaat in de rechten; - voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Marynissen, T., licentiaat in de rechten; - voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Heyndrickx, J., licentiaat in de rechten.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 1999, in werking tredend op 27 januari 1999, is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Sotré, B., secrtaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 1999 is de heer Foucart, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^