Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 1999, dat in werking treedt op 20 september 1999, is de heer Bourseau, R., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
1999009931
pub.
10/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 1999, dat in werking treedt op 20 september 1999, is de heer Bourseau, R., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 24 augustus 1999, is aan de heer Debouche, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gembloux.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^