Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999, dat in werking treedt op 21 september 1999, is de heer Van Hoorebeke, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het Het is hem

bron
ministerie van justitie
numac
1999009935
pub.
11/09/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999, dat in werking treedt op 21 september 1999, is de heer Van Hoorebeke, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, in werking tredend op 11 september 1999, is de heer Bruyneel, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999, in werking tredend op 31 juli 1999, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Ros, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 6 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999016307 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1999 betreffende de afmaking van dieren in het kader van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten is aan Mevr. Ruys, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^