Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 1999 is de aanwijzing van Mevr. Desneux, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee j Bij ko

bron
ministerie van justitie
numac
1999009945
pub.
16/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 1999 is de aanwijzing van Mevr.

Desneux, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 1999.

Bij koninklijke besluiten van 7 juli 1999 : - is de heer Lammens, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 oktober 1999; - is de aanwijzing van de heer Deltour, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 1999; - is de aanwijzing van Mevr. Absolonne, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 1999.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, in werking tredend op 19 september 1999 is de heer Bellemans, J., hoofdgriffier van het vrederechter van het eerste kanton Bergen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Brussel, de heer Winnelinckx, H., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 1999 zijn bonoemd tot : - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque, Mevr. Métillon, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; - griffier bij de politierechtbank te Turnhout, Mevr. Coomans, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Verkaemer, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Dartois, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 10 september 1999 is aan Mevr. Sabaux, M., beambte bij de griffie van de vredegerechten van het tweede kanton Namen en het kanton Andenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^