Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat in werking treedt op 1 maart 2000, is de heer Reniers, G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2000009147
pub.
19/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat in werking treedt op 1 maart 2000, is de heer Reniers, G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 is de aanwijzing van Mevr.

Frey, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 maart 2000.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2000 : - is Mevr. Fumal, E., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot het ambt van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2000. - is de heer Lizin, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van een jaar met ingang van 1 maart 2000.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Boeynaems, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Vermeire, P., rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Brugge.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^