Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is aan de heer Richez, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dour. Het is hem vergund de titel van zijn Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009265
pub.
22/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is aan de heer Richez, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dour.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 is aan de heer Mys, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000, dat in werking treedt op 8 april 2000, is het aan de heer Snick, O., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000, dat in werking treedt op 12 april 2000, is het aan de heer Demuysere, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Veurne eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2000 : - is de heer Verplaetse, A., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lens.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Edingen. - is Mevr. Decaluwé, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Péruwelz. - is de heer Olivier, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 15 maart 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangtekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^