Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999, in werking tredend op 30 april 2000, is de heer Verhaert, P., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Mol, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraa Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009347
pub.
08/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999, in werking tredend op 30 april 2000, is de heer Verhaert, P., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Mol, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000, in werking tredend op 6 mei 2000, is de heer De Keersmaecker, P., griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000, inwerking tredend op 7 mei 2000, is de heer Hautekeete, W., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000, in werking tredend op 18 april 2000, is de heer Dubru, J., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 november 1999, in werking tredend op 30 april 2000, is Mevr. Moulin, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 2000, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Cocquyt, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 4 april 2000 : - blijft aan Mevr. Wachtelaer, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - blijft aan Mevr. Rosquin, I., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Asselman, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^