Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 mei 2000 : - is de heer De Baets, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - zijn benoemd tot rechter in de r - de heer Mi

bron
ministerie van justitie
numac
2000009504
pub.
31/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 mei 2000 : - is de heer De Baets, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : - de heer Michiels, O., toegevoegd rechter voor het rechtsgebeid van het hof van beroep te Luik; - Mevr. Michaux, C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. - zijn benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank : - te Luik, Mevr. Davin, M., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - te Dinant, de heer Brouwez, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant. - is de heer Vandaele, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. - is de heer Dembour, F., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Luik.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is Mevr. De Boever, E., jurist onder contract bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^