Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, dat in werking treedt op 20 juni 2000, is de heer Stynen, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009534
pub.
09/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, dat in werking treedt op 20 juni 2000, is de heer Stynen, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2000, dat in werking treedt op 26 juni 2000, is aan Mevr. Sabbe, M., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 27 april 2000 : - is de aanwijzing van de heer Vanmaele, Y., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 juni 2000; - is de aanwijzing van Mevr. Biron, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 26 juni 2000.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2000, in werking tredend op 31 maart 2000, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Malfaire, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000, in werking tredend op 31 maart 2000, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer De Neve, J., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2000, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer Troffaes, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton te Brugge, Mevr.

De Keersgieter, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2000, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kontons Zaventem en Overijse, Mevr. Van der Eeken, H., adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons, met ingang van 1 juni 2000; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Bergen, de heer Chatelle, C., griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Leuven, de heer Lismont, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 september 1999.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de heer Malpas, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 30 mei 2000 : - blijft aan Mevr. Lee, P., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Bausier, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het kanton Lessen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000; - is aan Mevr. Beghain, V., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Moeskroen en Komen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministeriële besluiten van 5 juni 2000 : - in aan de heer Mannaerts, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Zaventem en Overijse, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000; - is aan Mevr. Impens, N., beambte bij de griffie van de vrederechten van de kantons Wetteren en Lokeren, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen, van 11 juli 2000 tot 10 augustus 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^