Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 is de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij ko

bron
ministerie van justitie
numac
2000009541
pub.
10/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 is de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 30 juni 2000.

Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2000 is de aanwijzing van de heer Closon, G., Mevr. Coelst, S. en Mevr. Julémont, M., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administrtie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 25 november 1999, in werking tredend op 30 juni 2000, wordt de heer Timmermans, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Herne, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000, in werking tredend op 3 juli 2000, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, de heer Vander Hauwaert, P., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000 is benoemd tot hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Turnhout, de heer Bossaert, M., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, Mevr. Vangaethoven, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, Mevr. Dupuis, S. Bij ministerieel besluit van 4 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton sluiten is aan de heer Philippot, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Schaarbeek, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000007160 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoev type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003361 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit waarbij de veiligheidsofficieren en de onderzoekers in het kader van de veiligheidsmachtigingen worden aangeduid voor het Ministerie van Landsverdediging sluiten blijft aan Mevr. Bruylant, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, met ingang van 1 juli 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^