Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt op 20 augustus 2000, in Mevr. Ongena, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen Zij wordt o

bron
ministerie van justitie
numac
2000009667
pub.
20/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt op 20 augustus 2000, in Mevr. Ongena, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Zij wordt op, haar verzoek, gemachtigd om haar ambt uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen in haar rechtscollege en ten laatste tot 20 februari 2001.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2000, dat in werking treedt op 3 augustus 2000, is de heer Dutry, A., vrederechter van het kanton Soignies, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt op, zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 3 februari 2001.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 is Mevr. Coppieter 'T Wallant, M.-D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormeld akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^