Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Hoei, Mevr. Fleussu, N., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 a Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
2000009690
pub.
27/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Hoei, Mevr. Fleussu, N., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 april 1999.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Leppens, K., eerstaanwezend opsteller bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Acou, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Rigo, E., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 april 1999; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat, Mevr. Akkermans, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Deurne; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, Mevr.

Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zelzate, Mevr.

Impens, N., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Wetteren en Lokeren; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van de kantons Bouillon en Paliseul, Mevr. Warnman, P., adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons, met ingang van 1 september 1999; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Luik, Mevr. Dasse, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 mei 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Luik, Mevr. Zanelli, J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 april 2000; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Saint-Nicolas, Mevr. Renard, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 mei 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van de kantons Vielsalm en Houffalize, Mevr. Lepinois, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons, met ingang van 1 mei 2000; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, Mevr. Temperville, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Leuven; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, Mevr. Van Buyten, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Gent, Mevr.

Verspeet, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Luik, Mevr. Doyen, A., adjunct-griffer bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 juli 2000.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2000 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Halle, Mevr. De Ridder, V., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Van den Broeck, I., opsteller bij deze rechtbank; - Mevr. Acke, R., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - de heer Deneire, K., beambte bij deze rechtbank; - Mevr. De Ridder, S., beambte bij deze rechtbank; - Mevr. Eysermans, P., beambte bij deze rechtbank; - Mevr. Meyvis, I., beambte bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - de heer Heins, T., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Kint, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Mares, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Mares, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - de heer Mignon, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Naessens, L., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Van Wijnendaele, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, de heer Logtman, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr.

Dewaele, C., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 juni 1998; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Van den Bosch, M., opsteller bij dit parket; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Keulemans, D., beambte op arbeidsovereenkomst bij dit parket; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Doornik, Mevr. Taverne, N., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 januari 1999.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Jeanson, M., secretaris-hoofd van dienst bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2000 zijn benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - de heer Pauwels, G., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst; - de heer Belle, P., opsteller bij dit parket; - Mevr. Henrard, C., opsteller bij dit parket; - Mevr. Degehet, M., beambte bij dit parket; - Mevr. François, L., beambte bij dit parket; - Mevr. Van Lul, C., beambte bij dit parket; - de heer Brassart, C., bibliotheekbeheerder op arbeidsovereenkomst bij dit parket; - Mevr. Servais, V., bibliotheekbeheerder op arbeidsovereenkomst bij dit parket; - de heer Berns, R., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Brussel; - Mevr. De Rooms, T., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Dumoulin, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brussel; - de heer Guyot, B.; - Mevr. Mathot, A., licentiaat in de rechten; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van de kantons Wezet en Fexhe-Slins, Mevr. Baillien, B., adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons, met ingang van 1 mei 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque, Mevr. Métillon, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 oktober 1999; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van de kantons Thuin en Merbes-le-Château Mevr. Gobert, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons, met ingang van 1 juli 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van de kantons Thuin en Merbes-le-Château, Mevr. Mathieu, A., adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons, met ingang van 1 juli 1999; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Brugge, Mevr. Vancompernolle, K., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Luik, Mevr. Placlet, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 mei 2000.

Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2000 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Beyers, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - de heer De Busser, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. De Cauwer, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Govaerts, G., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de heer Thomas, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Deprez, P., opsteller bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt, Mevr. Gentens, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, de heer Van Hooijdonck, L., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mol, de heer Verheyden, M., beambte bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr.

De Wolf, C., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de heer Vertongen, G., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, de heer Dujardin, E., opsteller bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 12 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000009701 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 12/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000007199 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor sluiten is aan Mevr. Gallez, V., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Bergen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 augustus 2000 tot en met 31 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten sluiten is aan de heer Lecutier, V., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Péruwelz en Quevaucamps, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons te vervullen van 1 augustus 2000 tot en met 31 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie sluiten is aan Mevr. Discret, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Virton en Florenville, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van deze kantons te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie ingesteld door het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor so type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2000-2001 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepalingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000003437 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van de leden van de Erkenningsraad van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten blijft aan Mevr. De Clerck, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000011333 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 houdende ontslag en benoeming van leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000011334 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tot Regeling der Prijzen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van de Commissie van advies inzake voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000011332 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier van verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000011330 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten, blijft aan de heer Hendrickx, M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2000 : - is Mevr. Suykerbuyk, M., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Derveaux, D., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek bovendien benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht; - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht : - de heer Poot, P., licentiaat in de rechten, notaris ter standplaats Anderlecht; - Mevr. Ronse, K., advocaat; - in het vredegerechtvan het kanton Aarschot, Mevr. Stevens, P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Haacht.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is de heer Putteman, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is Mevr. Velu, S., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie.

Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2000 zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2000 : - de heer Hegmans, J.; - de heer Jageneau, A.; - de heer Poels, J.; - Mevr. De Bondt, D.; - de heer Dams, H.; - Mevr. Nuyts, M.; - Mevr. Merlin, Ch., substituten-procureurs des Konings bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^