Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Van Meulder, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Bij koni - Mevr. De Kemp

bron
ministerie van justitie
numac
2000009718
pub.
03/08/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Van Meulder, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan : - Mevr. De Kempeneer, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. - Mevr. Maudoux, L., en de heer Warnon, O., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen. - Mevr. Troclet, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^