Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001 is aan de heer Bouwen, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout. Bij koninklijk Hij kan zijn a

bron
ministerie van justitie
numac
2001009134
pub.
10/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001 is aan de heer Bouwen, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001, dat in werking treedt op 14 februari 2001, is de heer Vereecke, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2001 : - is de aanwijzing van Mevr. Van Leuven, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2001; - is de aanwijzing van de heer Govaert, C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 februari 2001; - is de aanwijzing van de heer Liégeois, Y., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 februari 2001; - is de aanwijzing van Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 december 2000; - is de heer Lannie, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, voor vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 19 november 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^