Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001, dat in werking treedt op 19 februari 2001, is het de heer Bronselaer, Ph., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershal Bij koni

bron
ministerie van justitie
numac
2001009166
pub.
23/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001, dat in werking treedt op 19 februari 2001, is het de heer Bronselaer, Ph., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2000, is de aanwijzing van Mevr. Gruwez, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 maart 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^