Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Lising, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij ministerieel besluit van 14 februari 2001, is Bij ministerië

bron
ministerie van justitie
numac
2001009167
pub.
22/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Lising, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011094 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen sluiten, is Mevr. Sticker, C., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 16 februari 2001 : - is Mevr. Devleeshouwer, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank; - is de heer Gordts, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank; - blijft de heer Pinson, J.-P., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij dit parket; - is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik te vervullen, van Mevr.

Bogaert, A., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^