Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2001 zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : - Mevr. Eeckeleers, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te A - de heer E

bron
ministerie van justitie
numac
2001009267
pub.
29/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2001 zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : - Mevr. Eeckeleers, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. - de heer Embrechts, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001 is Mevr. Delos, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, voor vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 april 2001.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2001 is het verlof wegens opdracht verleend aan Mevr. Neirinck, W., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2001.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001016093 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten is de duur van de stage van Mevr. Martin, A., gerechtelijk stagiair, verlengd bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^