Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, dat in werking treedt op 9 mei 2001, is de heer Joosten, H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen la Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009366
pub.
27/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, dat in werking treedt op 9 mei 2001, is de heer Joosten, H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 is Mevr. Debrule, A., gerechtelijk stagiair bij het arbeidsauditoraat te Luik, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2001 is Mevr. Truillet, V., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001 is de aanwijzing van de heer Billiouw, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 juni 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^